Με νέο εξαγωγικό πλάνο η εταιρεία μας κατακτά την δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά της Πολωνίας σε συνεργασία της με την εταιρεία iStart Sp. z o.o. η οποία θα έχει την αποκλειστική διάθεση και διανομή των φυσικών προϊόντων ΑΡΚΑΔΙ που παράγονται εδώ και 75 χρόνια.

ul. Wielicka 250, 30-663 Kraków
NIP: 6793176285
www.istart.com.pl
info@istart.com.pl
https://www.facebook.com/iStartPoland/