Όροι Χρήσης

ΓΕΝΙΚΑ

Η χρήση της ηλεκτρονικής σελίδας και υπηρεσιών της Εταιρείας από τον επισκέπτη /χρήστη προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη συμφωνία του με τους παρακάτω όρους χρήσης, που ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου, που περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα της. Συνεπώς, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους όρους αυτούς πριν από τη χρήση των υπηρεσιών του δικτυακού τόπου και εάν δεν συμφωνεί, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων χρήσης για ενδεχόμενες αλλαγές.

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η ιστοσελίδα www.arkadiproducts.com είναι εταιρικός ιστότοπος προβολής και προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών της εταιρείας με την επωνυμία “ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ” (ΑΦΜ 094011512, ΓΕΜΗ 121914222000 που εδρεύει στο Βαθύ Αυλίδος – 71ο χλμ ΕΟ ΑΘηνών_- Λαμίας), εφεξής η “Εταιρεία”, με δραστηριότητα την παραγωγή καλλυντικών ειδών, καθαριστικών και σαπώνων. Η λειτουργία της προσφέρεται σύμφωνα με τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης/χρήστης καλείται να διαβάσει προσεκτικά προτού προβεί σε χρήση της. Σε περίπτωση διαφωνίας, ο χρήστης οφείλει να εγκαταλείψει τον ιστότοπο και να μην προβεί σε περαιτέρω χρήση του.

2. Η ιστοσελίδα απευθύνεται αποκλειστικά σε πρόσωπα άνω των δεκαοκτώ (18) ετών.

3. Η εταιρεία μας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει ενημερωμένες πληροφορίες για το υλικό που παρέχεται στον ιστόχωρό της ωστόσο αυτό ενδέχεται να μην είναι ενημερωμένο τη στιγμή της πρόσβασης από το χρήστη ή να έχει υποστεί οποιαδήποτε αλλοίωση από άγνωστη προς την εταιρεία παρέμβαση τρίτου, για την οποία η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη. Παρακαλούμε να ελέγχετε την ακρίβεια των πληροφοριών του ιστοχώρου. Όπου υπάρχουν παραπομπές σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει από τη χρήση τους.

4. Ο χρήστης υποχρεούται να ενεργεί σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη στη λειτουργία του διαδικτυακού τόπου ή να αλλοιώσουν το περιεχόμενό του. Η χρήση των διαδικτυακών τόπων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς ως εκ τούτου απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παράνομη, προσβλητική ή επηρρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα των υπολοίπων χρηστών.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Σήματα

Όλο το περιεχόμενο των εταιρικών ιστοτόπων, όλος ο σχεδιασμός της ιστοσελίδας, το κείμενο, τα γραφικά, οι εικόνες, η επιλογή και οι ρυθμίσεις αυτών, είναι ιδιοκτησία της Εταιρείας και όλα τα δικαιώματα βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας ανήκουν στην Εταιρεία. Επιφυλασσομένων όλων των δικαιωμάτων, κάθε κείμενο ή εικόνα που φέρει τα σύμβολα της Εταιρείας είναι σήματα ή διακριτικά γνωρίσματα και χρησιμοποιούνται στο παρόν νόμιμα.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, δημοσίευση, αναδιανομή ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου των ιστοτόπων με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς, δημόσιους ή άλλους σκοπούς απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Εταιρείας.

3. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο του Κανονισμού ΕΕ 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) καθώς και την σχετική ευρωπαϊκή και ελληνική νομοθεσία σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αναφορικά με την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την επεξεργασία αυτών στο πλαίσιο του παρόντος διαδικτυακού τόπου παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που θα βρείτε εδώ.

Για τη βελτιστοποίηση της περιήγησής σας στον διαδικτυακό μας ιστότοπο χρησιμοποιούμε Cookies για να συλλέξουμε πληροφορίες. Μπορείτε να επιλέξετε αν το πρόγραμμα περιήγησής σας θα επιτρέπει τη συλλογή όλων, ορισμένων ή καθόλου Cookies. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Cookies παρακαλούμε ανατρέξτε εδώ.

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου προϋποθέτει και συνεπάγεται την αποδοχή όλων των παρόντων όρων, συμπεριλαμβανομένης και της εκάστοτε ισχύουσας Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies.

Η Εταιρεία δύναται ανά πάσα στιγμή να μεταβάλει τους παρόντες όρους χρήσης, τους όρους Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της Πολιτικής Cookies. Ο επισκέπτης/χρήστης παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο των όρων στο σύνολό τους για ενδεχόμενες αλλαγές. Η συνέχιση της χρήση των ιστοτόπων μετά από τέτοιες αλλαγές θα συνεπάγεται την αποδοχή των νέων ή τροποιηθέντων όρων.

4. ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ – ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τα προϊόντα της Εταιρείας και τα χαρακτηριστικά τους βρίσκονται στην ηλεκτρονική ιστοσελίδα και είναι προσβάσιμα σε όλους. Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του προϊόντος. Η εταιρεία καταβάλλει καθημερινά όλες τις δυνατές προσπάθειες έτσι ώστε να παρέχει όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες για το εκάστοτε προϊόν. Ωστόσο, προκειμένου να περιοριστούν τυχόν λάθη, θα σας συνιστούσαμε πριν την οποιαδήποτε ολοκλήρωση αγοράς σας, να επικοινωνείτε μαζί μας σε περιπτώσεις που οποιοδήποτε προϊοντικό χαρακτηριστικό είναι πέραν των συνηθισμένων και λογικών.