Περιβαλλοντική Ευθύνη

Πράσινο Σαπούνι Αρκάδι 100% Eco Friendly Οικολογικά & υπεύθυνα

Στα πλαίσια της ανάπτυξης της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, οι επιχειρήσεις καλούνται να διατυπώσουν και να εφαρμόσουν πολιτικές που εναρμονίζονται με θέματα κοινωνικής ευθύνης, στα πλαίσια των οποίων ενσωματώνουν τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό παράγοντα στις δραστηριότητές τους. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει σημαντική ενημέρωση για τα γενικά περιβαλλοντικά προβλήματα (αύξηση θερμότητας του πλανήτη, αύξηση της μόλυνσης του περιβάλλοντος, τρύπα του όζοντος) και η κατάσταση αυτή οδήγησε στη διαμόρφωση Συστήματος Διαχείρισης του Περιβάλλοντος, το οποίο αποτελείται από διαδικασίες και τεχνικές διοίκησης των περιβαλλοντικών ζητημάτων.

Λειτουργούμε συντονισμένο πρόγραμμα ανακύκλωσης συσκευασιών και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών παραγωγής. Δημιουργούμε νέες θέσεις εργασίας και αναζητούμε νέες συνεργασίες με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη. Εκπαιδεύουμε και εξειδικεύουμε το προσωπικό μας βασισμένοι στις αρχές που διέπουν την ασφάλεια και υγιεινή των εργαζομένων. Είναι άλλωστε η μεγάλη μας οικογένεια.