Πιστοποιήσεις

Πιστοποιητικά ποιότητας

Στο πέρασμα των χρόνων έχουμε βραβευτεί με διάφορες πιστοποιήσεις / διαπιστεύσεις τόσο για την ποιότητα των προϊόντων μας και των πρώτων υλών που επιλέγουμε, όσο και για την καλή λειτουργία των χώρων εργασίας μας και παραγωγής.

Όλα τα προϊόντα της οικογένειας “Αρκάδι” είναι βασισμένα και πιστοποιημένα από τις διατάξεις του Γ.X. του Κράτους, καθώς και από Ευρωπαϊκούς Διεθνείς Οργανισμούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι δε δοκιμάζονται σε ζώα.

Πράσινο Σαπούνι Αρκάδι Πιστοποιητικό Ποιότητας