Сертификати

Сертификати за качество

През годините сме получили множество сертификати / акредитации както за качеството на нашите продукти и суровините, които използваме, така и за оптималната работа на нашите работни и производствени зони.

Всички продукти на семейство „Аркади“ са съобразени и сертифицирани от разпоредбите на Главната държавна химия, както и от Европейските международни организации. Разбира се, не се тестват върху животни.

Arkadi Green Soap Quality certificates