Отговорност към околната среда

Arkadi Green Soap 100% Eco Friendly Environmental Responsibility

В контекста на развитието на тяхната корпоративна социална отговорност, от предприятията се изисква да формулират и прилагат политики, които са в съответствие с въпросите на социалната отговорност, като интегрират екологични и социални фактори в своите дейности. През последните години има значителна информация по общи екологични проблеми (глобално затопляне, повишено замърсяване на околната среда, дупка в озоновия слой). Това доведе до разработването на система за управление на околната среда, която се състои от процедури и техники, които осигуряват възможно най-ниско въздействие върху околната среда.

Разполагаме с цялостна програма за рециклиране на опаковки и други рециклируеми производствени материали. Създаваме нови работни позиции и винаги сме отворени за нови сътрудничества с цел непрекъснато развитие. Ние обучаваме и специализираме нашия персонал въз основа на принципите за безопасност и хигиена на служителите. Все пак те са нашето голямо семейство.